Kalite Anlayışımız - İSG - Çevre Politikamız

Ana hissedarımız OYAK’ın Vizyon, Misyon Ve Değerleri Doğrultusunda;
  • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemlerini tüm süreçlerimizde etkin şekilde uygulamak, gözden geçirerek sürekli iyileştirmek,
  • Hizmetlerimizi, Teknolojik yenilikler ile pazardaki gelişmeleri takip ederek Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yüksek verimlilik, üstün kalite ve düşük enerji tüketimi ile çevreye duyarlı ve iş sağlığı güvenliğinden ödün vermeden sunmak,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin katılımı ile uygun yöntem ve mümkün olan en iyi teknolojileri uygulayarak tüm kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Sunulan hizmetlerin hatasız olması için; tüm personelimize planlı ve sistemli bir eğitim ve bilinçlendirme programı uygulayarak yetkinliği arttırmak,
  • Tüm birimlerimizde Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği prensiplerini etkin ve verimli bir şekilde uygulayarak istikrarlı bir iyileşme ve gelişme sağlamak,
  • Hizmet üretimi ve sunumu esnasında oluşabilecek çevre ve iş kazalarının önlenmesini sağlamak, 

OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. Yönetim Sistemleri konularında Yasal Mevzuatlara ve Standartlara Uyacağını Taahhüt Eder.